– Helsingin Pohjola Sairaalan asiakkaiden käyttökokemuksia paikallisesta kryoterapiasta

Turun AMK, Opinnäytetyö (2021)
Mari Kettunen

Erityisesti paikallisesta kryoterapiasta koettiin apua kipujen hoidossa.

Tuki- ja liikuntaelimistön (tule) oireet, sairaudet ja niistä aiheutuvat seuraukset ovat suuri kansanterveyden ja -talouden ongelma. Ne ovat yksi yleisimmistä syistä, joiden vuoksi hakeudutaan lääkärin vastaanotolle ja suurin syy työstä aiheutuviin poissaoloihin. Ne ovat myös toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Tämän kehittämisprojektin tarkoituksena oli selvittää Helsingin Pohjola Sairaalan asiakkaiden käyttökokemuksia X°Cryo kylmähoitolaitteen tuottaman paikallisen kryoterapian vaikutuksista ja soveltuvuudesta tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoitoon. Sähköisen kyselyn avulla haluttiin selvittää, onko paikallisesta kryoterapiasta apua tule- vaivoista aiheutuvien kipujen, turvotuksen ja liikkuvuuden ongelmiin sekä suosittelevatko asiakkaat X°Cryo kylmähoitolaitteen tuottamaa paikallista kryoterapiaa tule-vaivojen hoitoon. Kehittämisprojektin tavoitteena oli edistää asiakkaiden yleistä hyvinvointia sekä edistää teknologian hyödyntämistä terveydenhuollossa.

Tutkimukseen osallistuneet asiakkaat kärsivät kehon eri osiin kohdistuvista rasitus- ja tapaturmavammoista, joita hoidettiin konservatiivisin hoitokeinoin. Tutkimuskyselyyn osallistui myös leikkauksen käyneitä kuntoutusasiakkaita, joilla saattoi olla taustalla jokin vamma tai muusta syystä johtuva toimintakyvyn vajaus. Yksi asiakasryhmä koostui myös kipuoireyhtymästä. Asiakkaille toteutettiin X°Cryo kylmähoitolaitteella paikallista kryoterapiaa fysioterapia käynnin yhteydessä, jonka jälkeen asiakkaat vastasivat kyselyyn arvioiden heidän subjektiivisia käyttökokemuksiansa paikallisen kryoterapian välittömistä vaikutuksista tule-vaivoihinsa.

Kehittämisprojektissa saadut tutkimustulokset paikallisen kryoterapian käyttökokemuksista olivat positiivisia. 28 asiakkaasta heistä jokainen koki paikallisesta kryoterapiasta apua kipujen hoidossa. Sen myötä asiakkaat pystyivät jopa vähentämään tarvittavien kipulääkkeiden määrää.

”Auttaa huomattavasti, vetreyttää.”

”Vähentänyt päivittäin tarvittavaa kipulääkkeiden määrää.”

Paikallinen kryoterapia paransi myös hoidetun alueen liikkuvuutta asiakkailla. Liikkuvuuden paranemista on mahdollisesti voinut myös edistää paikallisen turvotuksen lieventyminen, sillä turvotus voi usein rajoittaa kehon liikelaajuutta. Tutkimustulosten mukaan asiakkaat arvioivat paikallisen kryoterapian lieventäneen paikallisesti ilmenevää turvotusta hoidetulla alueella.

NPS-suositeltavuus mittauksen tulosten mukaan asiakkaat suosittelivat X°Cryo paikallista kryoterapiaa tule-vaivojen hoitoon. Pohjola Sairaalan asiakkaat arvioivat paikallista kryoterapiaa lukujen 1–10 väliltä. Heistä puolet antoivat paikalliselle kryoterapialle arvosanaksi täyden 10. Positiivisten tulosten myötä kehittämisprojektissa luotiin suositus X°Cryo kylmähoitolaitteen tuottaman paikallisen kryoterapian käytöstä osana tule-vaivojen hoitokokonaisuutta.

Avainlöydökset:

  • Erityisesti paikallisesta kryoterapiasta koettiin apua kipujen hoidossa.
  • Paikallisen kryoterapian myötä asiakkaat pystyivät jopa vähentämään tarvittavien kipulääkkeiden määrää.
  • Paikallinen kryoterapia paransi hoidetun alueen liikkuvuutta asiakkailla.
  • Tutkimustulosten mukaan asiakkaat arvioivat paikallisen kryoterapian lieventäneen paikallisesti ilmenevää turvotusta.
  • Asiakkaat kokivat paikallisen kryoterapian hyväksi hoitomenetelmäksi sekä he suosittelivat paikallista kryoterapiaa tule-vaivojen hoitoon.

Linkistä pääset lukemaan koko opinnäytetyön: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202105107948

Jaa tämä kirjoitus

Julkaistu: 20.5.2021Kategoriat: Lihas-ja nivelkipujenhoito, X*Cryo